k.ú.: 750760 - Slunečná u České Lípy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 546275 - Slunečná NUTS5 CZ0511546275
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51062 - Nový Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 10579
zahrada 227 210580
travní p. 217 528130
lesní poz 31 5144677
vodní pl. nádrž umělá 1 1055
vodní pl. tok přirozený 8 1752
vodní pl. zamokřená pl. 2 936
zast. pl. zbořeniště 16 2382
zast. pl. 155 28562
ostat.pl. jiná plocha 15 2928
ostat.pl. manipulační pl. 2 526
ostat.pl. neplodná půda 104 75683
ostat.pl. ostat.komunikace 69 60672
ostat.pl. pohřeb. 1 1452
ostat.pl. silnice 2 55507
ostat.pl. zeleň 1 385
Celkem KN 857 6125806
Par. DKM 857 6125806
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 44
č.e. víceúčel 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
rozestav. 1
Celkem BUD 155
LV 180
spoluvlastník 210

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.08.2003 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 01.03.1989 19.08.2003 1:2000, Od -neověřeno TO. ZMVM Slunečná (námitky 1989).
S-SK GS 1:2880 1843 01.03.1989 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 18.05.2022 21:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.