k.ú.: 750832 - Služovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 510297 - Služovice NUTS5 CZ0805510297
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 489 2174927
zahrada 180 86572
travní p. 44 53666
lesní poz 40 751742
vodní pl. nádrž umělá 2 2030
vodní pl. tok přirozený 16 4120
vodní pl. tok umělý 13 12904
vodní pl. zamokřená pl. 1 1153
zast. pl. společný dvůr 9 5135
zast. pl. zbořeniště 4 1304
zast. pl. 269 75914
ostat.pl. jiná plocha 73 23434
ostat.pl. manipulační pl. 14 173496
ostat.pl. neplodná půda 2 968
ostat.pl. ostat.komunikace 63 62095
ostat.pl. pohřeb. 1 2557
ostat.pl. silnice 59 41894
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9393
ostat.pl. zeleň 3 6667
Celkem KN 1285 3489971
Par. DKM 1285 3489971
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 181
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 266
byt.z. byt 3
obč.z. byt 2
Celkem JED 5
LV 319
spoluvlastník 466

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.10.2009
THM-V 1:2000 01.01.1966 27.10.2009
Ost. 1:2000 31.12.1822 01.01.1966 původní mapový operát pruský katastr extr. 1:5000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 17.05.2022 16:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.