k.ú.: 750867 - Smetanova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549878 - Smetanova Lhota NUTS5 CZ0314549878
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31081 - Mirotice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 282 5571488
zahrada 237 156479
ovoc. sad 2 14264
travní p. 295 1426185
lesní poz 83 4788110
vodní pl. nádrž umělá 4 16260
vodní pl. rybník 5 170796
vodní pl. tok přirozený 10 87749
vodní pl. tok umělý 16 12827
vodní pl. zamokřená pl. 5 2577
zast. pl. společný dvůr 14 1929
zast. pl. zbořeniště 6 1575
zast. pl. 295 146628
ostat.pl. dráha 2 73860
ostat.pl. jiná plocha 38 23092
ostat.pl. manipulační pl. 42 100528
ostat.pl. neplodná půda 125 135779
ostat.pl. ostat.komunikace 139 195488
ostat.pl. silnice 16 94563
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 27925
ostat.pl. zeleň 1 19
Celkem KN 1625 13048121
PK 1373 5423665
Celkem ZE 1373 5423665
Par. KMD 689 452025
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 164
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 15
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 28
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 289
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 413
spoluvlastník 636

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2014
S-SK GS 1:2880 1830


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 07/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 21.05.2022 17:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.