k.ú.: 750913 - Červeněves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570869 - Smidary NUTS5 CZ0521570869
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 231 1552180
zahrada 118 98060
travní p. 128 401621
vodní pl. nádrž umělá 2 2577
vodní pl. tok přirozený 59 58756
vodní pl. tok umělý 14 8207
zast. pl. společný dvůr 3 1120
zast. pl. zbořeniště 2 417
zast. pl. 119 67063
ostat.pl. dráha 4 29580
ostat.pl. jiná plocha 20 6262
ostat.pl. manipulační pl. 28 24765
ostat.pl. neplodná půda 9 3454
ostat.pl. ostat.komunikace 43 69070
ostat.pl. pohřeb. 1 129
ostat.pl. silnice 6 31412
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11797
ostat.pl. zeleň 4 7252
Celkem KN 793 2373722
Par. DKM 148 1067400
Par. KMD 645 1306322
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 78
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 113
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 239
spoluvlastník 558

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.11.2011
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 10:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.