k.ú.: 751006 - Smilov u Štoků - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569593 - Štoky NUTS5 CZ0631569593
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 159 2364083
zahrada 65 64806
travní p. 204 1149623
lesní poz 143 2655524
vodní pl. nádrž umělá 8 27732
vodní pl. rybník 4 34199
vodní pl. tok přirozený 8 4911
vodní pl. tok umělý 13 4529
zast. pl. 70 50734
ostat.pl. jiná plocha 79 45034
ostat.pl. manipulační pl. 22 32793
ostat.pl. mez, stráň 3 873
ostat.pl. neplodná půda 34 32232
ostat.pl. ostat.komunikace 113 55887
ostat.pl. silnice 20 69318
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 732
Celkem KN 946 6593010
Par. DKM 946 6593010
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 41
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 67
LV 113
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.06.2002
ZMVM 1:1000 01.11.1991 14.06.2002
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2022 09:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.