k.ú.: 751065 - Smilovy Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553123 - Smilovy Hory NUTS5 CZ0317553123
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31122 - Mladá Vožice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 641 3286706
zahrada 129 99427
travní p. 378 867601
lesní poz 182 1075389
vodní pl. nádrž umělá 2 6014
vodní pl. rybník 3 5791
vodní pl. zamokřená pl. 4 3190
zast. pl. společný dvůr 2 807
zast. pl. zbořeniště 4 607
zast. pl. 132 73715
ostat.pl. jiná plocha 72 43146
ostat.pl. manipulační pl. 31 59631
ostat.pl. neplodná půda 19 7994
ostat.pl. ostat.komunikace 104 86728
ostat.pl. pohřeb. 2 5025
ostat.pl. silnice 28 52911
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6792
ostat.pl. zamokřená pl. 2 17056
ostat.pl. zeleň 22 21973
Celkem KN 1759 5720503
Par. KMD 1759 5720503
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 32
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 5
Celkem BUD 117
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 213
spoluvlastník 335

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2015
S-SK GS 1:2880 1829 30.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.05.2022 03:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.