k.ú.: 751081 - Smiřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570877 - Smiřice NUTS5 CZ0521570877
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 296 2705429
zahrada 610 257021
ovoc. sad 8 81588
travní p. 179 1122813
lesní poz les(ne hospodář) 18 17420
vodní pl. nádrž umělá 1 58231
vodní pl. rybník 2 50052
vodní pl. tok přirozený 61 282447
vodní pl. tok umělý 8 10238
zast. pl. společný dvůr 19 3835
zast. pl. zbořeniště 17 4354
zast. pl. 960 295499
ostat.pl. dráha 20 108797
ostat.pl. jiná plocha 408 392095
ostat.pl. manipulační pl. 70 198110
ostat.pl. neplodná půda 44 116332
ostat.pl. ostat.komunikace 218 169315
ostat.pl. pohřeb. 10 5836
ostat.pl. silnice 97 151068
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 48843
ostat.pl. zeleň 51 110044
Celkem KN 3113 6189367
Par. DKM 3113 6189367
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 390
č.p. byt.dům 45
č.p. jiná st. 24
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 11
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 98
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
bez čp/če garáž 158
bez čp/če jiná st. 71
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če tech.vyb 41
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 924
byt.z. byt 487
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 12
obč.z. byt 49
Celkem JED 557
LV 1395
spoluvlastník 2586

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.11.2009
DKM 1:1000 10.11.2009
DKM 1:1000 10.11.2009
FÚO 1:2000 01.01.1971 10.11.2009
S-SK GD 1:1250 1931 10.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 28.05.2022 07:12

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.