k.ú.: 751111 - Smolnice u Loun - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566721 - Smolnice NUTS5 CZ0424566721
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1690 6011827
chmelnice 55 216663
zahrada 276 161901
ovoc. sad 36 64055
travní p. 116 125532
lesní poz les s budovou 9 304
lesní poz les(ne hospodář) 150 80671
lesní poz 142 416571
vodní pl. nádrž umělá 36 13007
vodní pl. tok přirozený 79 19845
vodní pl. zamokřená pl. 28 50754
zast. pl. společný dvůr 23 4982
zast. pl. zbořeniště 3 1358
zast. pl. 401 116571
ostat.pl. jiná plocha 70 12393
ostat.pl. manipulační pl. 52 22650
ostat.pl. neplodná půda 162 94414
ostat.pl. ostat.komunikace 647 176105
ostat.pl. pohřeb. 1 2014
ostat.pl. silnice 269 146274
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 11404
ostat.pl. zeleň 25 1711
Celkem KN 4283 7751006
Par. KMD 4283 7751006
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 221
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 58
č.e. shromaž. 3
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 24
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 401
LV 523
spoluvlastník 752

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2015
S-SK GS 1:2880 1841 02.12.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 24.05.2022 08:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.