k.ú.: 751171 - Železná u Smolova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553441 - Bělá nad Radbuzou NUTS5 CZ0321553441
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 58933
zahrada 19 10820
travní p. 152 5993451
lesní poz les(ne hospodář) 4 816
lesní poz 178 10868335
vodní pl. nádrž umělá 1 276
vodní pl. rybník 2 91401
vodní pl. tok přirozený 8 15724
vodní pl. tok umělý 11 100199
vodní pl. zamokřená pl. 7 62417
zast. pl. společný dvůr 1 30
zast. pl. zbořeniště 24 20660
zast. pl. 82 32648
ostat.pl. jiná plocha 53 235736
ostat.pl. manipulační pl. 8 7063
ostat.pl. neplodná půda 79 206692
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 429
ostat.pl. ostat.komunikace 97 226306
ostat.pl. silnice 25 71154
Celkem KN 758 18003090
Par. DKM 577 7878581
Par. KMD 181 10124509
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 22
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 80
LV 63
spoluvlastník 78

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.12.2014 1:1000 22.12.2014 *)
KMD 1:1000 22.07.2014
S-SK GS 1:2880 1838 22.12.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 29.05.2022 03:31

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.