k.ú.: 751189 - Pleš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553441 - Bělá nad Radbuzou NUTS5 CZ0321553441
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 5 4784
travní p. mez, stráň 17 443177
travní p. 95 2444258
lesní poz 49 13711472
vodní pl. nádrž umělá 1 773
vodní pl. rybník 1 989
zast. pl. zbořeniště 2 772
zast. pl. 22 5394
ostat.pl. jiná plocha 53 132350
ostat.pl. manipulační pl. 1 8024
ostat.pl. mez, stráň 1 762
ostat.pl. neplodná půda 12 47657
ostat.pl. ostat.komunikace 61 202172
ostat.pl. pohřeb. 1 2100
Celkem KN 321 17004684
Par. KMD 321 17004684
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 21
LV 31
spoluvlastník 47

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.11.2015
S-SK GS 1:2880 1838 02.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 25.05.2022 03:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.