k.ú.: 751219 - Kojatín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 510645 - Kojatín NUTS5 CZ0634510645
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 307 2373112
zahrada 53 42840
travní p. mez, stráň 5 1146
travní p. 158 293001
lesní poz 66 1495224
vodní pl. rybník 7 45983
vodní pl. tok přirozený 17 8203
vodní pl. tok umělý 5 2617
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 18
zast. pl. 73 29085
ostat.pl. dráha 3 32019
ostat.pl. jiná plocha 37 19845
ostat.pl. mez, stráň 18 7038
ostat.pl. neplodná půda 25 3989
ostat.pl. ostat.komunikace 36 55522
ostat.pl. silnice 5 43099
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9916
ostat.pl. zamokřená pl. 3 2382
ostat.pl. zeleň 21 17328
Celkem KN 842 4482367
Par. KMD 842 4482367
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 73
LV 161
spoluvlastník 252

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.03.2013
S-SK ŠS 1:2880 1825 19.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 23.05.2022 23:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.