k.ú.: 751308 - Jiřetín pod Bukovou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 546585 - Jiřetín pod Bukovou NUTS5 CZ0512546585
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5108 - Tanvald
Pověřený obecní úřad 51081 - Tanvald

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 449
zahrada 62 45317
travní p. 172 373688
lesní poz 129 2551022
vodní pl. tok přirozený 1 12323
vodní pl. tok umělý 4 1647
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 5
vodní pl. zamokřená pl. 1 2811
zast. pl. zbořeniště 29 9005
zast. pl. 209 60848
ostat.pl. dráha 3 45573
ostat.pl. jiná plocha 29 19955
ostat.pl. manipulační pl. 38 51167
ostat.pl. neplodná půda 38 64154
ostat.pl. ostat.komunikace 54 30024
ostat.pl. pohřeb. 1 1241
ostat.pl. silnice 2 12892
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6016
ostat.pl. zeleň 32 18396
Celkem KN 809 3306533
Par. DKM 809 3306533
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 2
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 70
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 5
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 61
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 5
Celkem BUD 205
byt.z. byt 120
byt.z. dílna 4
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 5
Celkem JED 131
LV 339
spoluvlastník 530

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 17.09.2009 1:1000 17.09.2009 *)
ZMVM 1:1000 01.12.1976 17.09.2009 Od -převzato od KP. Původ mapy v THM-V Smržovka - stav digitalizace nastaven s ČÚZK na převedení.
S-SK GS 1:2880 1843 01.12.1976 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 18.05.2022 21:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.