k.ú.: 751341 - Křešov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565610 - Snědovice NUTS5 CZ0423565610
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42052 - Štětí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 288 1714838
zahrada 53 17951
travní p. 90 174332
lesní poz 56 335819
vodní pl. tok přirozený 7 5066
zast. pl. zbořeniště 16 3376
zast. pl. 54 25274
ostat.pl. jiná plocha 15 4429
ostat.pl. manipulační pl. 39 23166
ostat.pl. neplodná půda 38 20889
ostat.pl. ostat.komunikace 73 45980
ostat.pl. silnice 8 28360
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 40
Celkem KN 738 2399520
Par. KMD 738 2399520
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 28
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 52
LV 77
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.04.2016
S-SK GS 1:2880 1843 14.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 02:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.