k.ú.: 751367 - Střížovice u Snědovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565610 - Snědovice NUTS5 CZ0423565610
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42052 - Štětí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 299 2368217
zahrada 77 34236
travní p. 435 567104
lesní poz 151 579562
vodní pl. tok přirozený 10 13998
zast. pl. společný dvůr 5 412
zast. pl. zbořeniště 20 4113
zast. pl. 75 30136
ostat.pl. jiná plocha 39 14332
ostat.pl. manipulační pl. 28 41625
ostat.pl. neplodná půda 44 36530
ostat.pl. ostat.komunikace 88 89937
ostat.pl. silnice 10 34277
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12802
ostat.pl. zeleň 4 245
Celkem KN 1289 3827526
Par. KMD 1289 3827526
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 9
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 75
LV 94
spoluvlastník 142

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.04.2016
S-SK GS 1:2880 1843 14.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 02:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.