k.ú.: 751383 - Liboc u Kraslic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560472 - Kraslice NUTS5 CZ0413560472
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 9 6328
travní p. mez, stráň 7 89329
travní p. 51 2110518
lesní poz les(ne hospodář) 5 3592619
lesní poz 22 470815
vodní pl. nádrž umělá 3 31228
vodní pl. tok přirozený 7 17307
vodní pl. tok umělý 1 3296
vodní pl. zamokřená pl. 9 40515
zast. pl. zbořeniště 2 709
zast. pl. 28 11654
ostat.pl. jiná plocha 6 11389
ostat.pl. manipulační pl. 1 3007
ostat.pl. neplodná půda 24 63162
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 293
ostat.pl. ostat.komunikace 40 58257
ostat.pl. pohřeb. 2 2823
ostat.pl. silnice 3 46506
ostat.pl. zeleň 1 3463
Celkem KN 222 6563218
Par. DKM 194 2931142
Par. KMD 28 3632076
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
Celkem BUD 28
LV 36
spoluvlastník 46

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 28.11.2019
KMD 1:1000 02.09.2015
KM-D 1:2000 28.12.2001 02.09.2015
S-SK GS 1:2880 1842 28.12.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 22.05.2022 10:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.