k.ú.: 751421 - Blatiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596787 - Sněžné NUTS5 CZ0635596787
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 193996
zahrada 64 27573
travní p. 482 1476569
lesní poz 22 3047414
vodní pl. tok umělý 4 2022
zast. pl. zbořeniště 6 858
zast. pl. 79 23620
ostat.pl. jiná plocha 48 32675
ostat.pl. manipulační pl. 3 9238
ostat.pl. neplodná půda 117 39661
ostat.pl. ostat.komunikace 71 53012
ostat.pl. silnice 2 16649
Celkem KN 960 4923287
Par. DKM 3 1827
Par. KMD 957 4921460
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 47
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.used 12
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 77
LV 124
spoluvlastník 200

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 18.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 10:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.