k.ú.: 751448 - Podlesí u Sněžného - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596787 - Sněžné NUTS5 CZ0635596787
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 51 133617
zahrada 11 3318
travní p. 276 684962
lesní poz 48 360760
vodní pl. nádrž umělá 1 386
vodní pl. tok umělý 1 3759
zast. pl. zbořeniště 2 179
zast. pl. 121 17129
ostat.pl. jiná plocha 44 28835
ostat.pl. manipulační pl. 7 5139
ostat.pl. neplodná půda 76 87979
ostat.pl. ostat.komunikace 55 25664
ostat.pl. silnice 1 9497
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1481
Celkem KN 696 1362705
Par. KMD 696 1362705
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 62
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 11
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 118
LV 127
spoluvlastník 184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1824 18.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 06:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.