k.ú.: 751456 - Sněžné na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596787 - Sněžné NUTS5 CZ0635596787
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 595 3005723
zahrada 242 117606
travní p. 501 1327851
lesní poz les s budovou 1 26
lesní poz ostat.komunikace 3 13858
lesní poz 253 6595364
vodní pl. rybník 15 112000
vodní pl. tok přirozený 30 20646
vodní pl. tok umělý 15 6472
zast. pl. zbořeniště 19 661
zast. pl. 495 117518
ostat.pl. jiná plocha 161 166338
ostat.pl. manipulační pl. 58 56824
ostat.pl. neplodná půda 36 38376
ostat.pl. ostat.komunikace 276 218619
ostat.pl. pohřeb. 3 4921
ostat.pl. silnice 16 77750
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 75 186888
ostat.pl. zeleň 30 28979
Celkem KN 2824 12096420
Par. KMD 2824 12096420
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 101
č.p. byt.dům 6
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb. 11
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 90
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 26
č.e. rod.rekr 96
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 38
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 6
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 481
byt.z. byt 28
byt.z. j.nebyt 3
byt.z. rozest. 2
Celkem JED 33
LV 537
spoluvlastník 813

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 12.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 10:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.