k.ú.: 751464 - Vříšť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596787 - Sněžné NUTS5 CZ0635596787
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 120544
zahrada 29 13114
travní p. mez, stráň 2 506
travní p. 99 538386
lesní poz 13 42848
vodní pl. rybník 1 183
vodní pl. tok přirozený 3 10099
zast. pl. zbořeniště 4 1220
zast. pl. 52 14500
ostat.pl. jiná plocha 48 21708
ostat.pl. manipulační pl. 2 552
ostat.pl. mez, stráň 5 2094
ostat.pl. neplodná půda 16 8862
ostat.pl. ostat.komunikace 45 21894
ostat.pl. silnice 3 12468
ostat.pl. zeleň 2 965
Celkem KN 332 809943
Par. KMD 332 809943
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 49
LV 63
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 13.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.05.2022 20:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.