k.ú.: 751481 - Snovídky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593591 - Snovídky NUTS5 CZ0646593591
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6205 - Bučovice
Pověřený obecní úřad 62051 - Bučovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda školka 1 710
orná půda 1248 1750735
zahrada 220 120795
ovoc. sad 11 37138
travní p. 339 396124
lesní poz 168 7732975
vodní pl. nádrž umělá 1 2222
vodní pl. tok přirozený 40 23443
vodní pl. zamokřená pl. 2 2670
zast. pl. společný dvůr 5 574
zast. pl. zbořeniště 9 1319
zast. pl. 196 56440
ostat.pl. dráha 2 60306
ostat.pl. jiná plocha 123 112418
ostat.pl. manipulační pl. 8 23593
ostat.pl. neplodná půda 106 57315
ostat.pl. ostat.komunikace 220 110982
ostat.pl. silnice 97 73371
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 6628
ostat.pl. zeleň 1 333
Celkem KN 2802 10570091
Par. KMD 2802 10570091
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 123
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 41
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 194
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 390
spoluvlastník 529

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2018
KM-D 1:1000 31.05.2001 04.12.2018 zavedení KMD v S-SK
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.05.2001 zavedení KMD v S-SK


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 19.05.2022 06:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.