k.ú.: 751499 - Sobčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573477 - Sobčice NUTS5 CZ0522573477
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 769 2749680
zahrada skleník-pařeniš. 1 1038
zahrada 194 137396
ovoc. sad školka 2 133
ovoc. sad 8 21534
travní p. 364 350246
lesní poz 32 39570
vodní pl. nádrž umělá 2 646
vodní pl. tok přirozený 94 40792
vodní pl. tok umělý 1 472
zast. pl. společný dvůr 26 10519
zast. pl. zbořeniště 7 2175
zast. pl. 187 95430
ostat.pl. dráha 3 34841
ostat.pl. jiná plocha 44 43822
ostat.pl. manipulační pl. 8 10540
ostat.pl. neplodná půda 12 3177
ostat.pl. ostat.komunikace 75 55162
ostat.pl. pohřeb. 2 3153
ostat.pl. silnice 13 31745
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3753
ostat.pl. zeleň 18 14710
Celkem KN 1863 3650534
Par. KMD 1863 3650534
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 87
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 27
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 13
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 180
LV 264
spoluvlastník 519

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.08.2015
S-SK GS 1:2880 1842 11.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 03:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.