k.ú.: 751502 - Sobědruhy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567442 - Teplice NUTS5 CZ0426567442
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42133 - Teplice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 130 575974
zahrada 455 205806
travní p. 217 318880
lesní poz 11 26299
vodní pl. nádrž umělá 4 25120
vodní pl. tok přirozený 21 12000
vodní pl. tok umělý 1 1992
vodní pl. zamokřená pl. 36 62718
zast. pl. zbořeniště 3 420
zast. pl. 946 210712
ostat.pl. dráha 6 39557
ostat.pl. jiná plocha 265 318603
ostat.pl. manipulační pl. 63 131392
ostat.pl. neplodná půda 35 64900
ostat.pl. ostat.komunikace 173 206295
ostat.pl. pohřeb. 1 3496
ostat.pl. silnice 37 54750
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12042
ostat.pl. zeleň 15 31598
Celkem KN 2423 2302554
Par. DKM 2423 2302554
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 20
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 11
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 347
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 30
č.e. jiná st. 14
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 253
bez čp/če jiná st. 97
bez čp/če obchod 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 23
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 35
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 5
Celkem BUD 919
byt.z. byt 7
obč.z. byt 4
Celkem JED 11
LV 761
spoluvlastník 920

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.04.2006 převod
THM-V 1:1000 01.06.1979 21.04.2006
S-SK GS 1:2880 1842 01.06.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 18.05.2022 12:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.