k.ú.: 751570 - Soběchleby u Krupky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567639 - Krupka NUTS5 CZ0426567639
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42132 - Krupka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 114 1212870
zahrada 120 42782
travní p. 59 91296
lesní poz 36 67851
vodní pl. nádrž umělá 29 334332
vodní pl. tok přirozený 43 29641
vodní pl. tok umělý 1 558
vodní pl. zamokřená pl. 14 96892
zast. pl. společný dvůr 13 1501
zast. pl. zbořeniště 3 5709
zast. pl. 154 64871
ostat.pl. dráha 28 139072
ostat.pl. jiná plocha 99 119238
ostat.pl. manipulační pl. 61 199097
ostat.pl. neplodná půda 54 89065
ostat.pl. ostat.komunikace 97 74349
ostat.pl. pohřeb. 1 169
ostat.pl. silnice 20 38618
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 34976
ostat.pl. zeleň 15 20789
Celkem KN 972 2663676
Par. DKM 972 2663676
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 67
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 24
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 151
LV 179
spoluvlastník 220

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.06.1999 převod
ZMVM 1:1000 15.08.1990 08.06.1999
S-SK GS 1:2880 1843 15.08.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 22.05.2022 21:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.