k.ú.: 751642 - Soběnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565121 - Liběšice NUTS5 CZ0423565121
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 246 1707265
chmelnice 40 123772
zahrada 102 90213
ovoc. sad 66 337825
travní p. 156 561631
lesní poz 33 1391259
vodní pl. nádrž přírodní 2 2984
vodní pl. nádrž umělá 8 15726
vodní pl. tok přirozený 28 14636
vodní pl. zamokřená pl. 2 1180
zast. pl. zbořeniště 6 528
zast. pl. 122 65296
ostat.pl. jiná plocha 48 14761
ostat.pl. manipulační pl. 31 48568
ostat.pl. neplodná půda 34 25233
ostat.pl. ostat.komunikace 74 50528
ostat.pl. pohřeb. 2 3189
ostat.pl. silnice 20 32775
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 92
ostat.pl. zeleň 1 275
Celkem KN 1022 4487736
Par. KMD 1022 4487736
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 58
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 5
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 107
LV 139
spoluvlastník 223

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2013
S-SK GS 1:2880 1843 30.09.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 22.05.2022 22:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.