k.ú.: 751677 - Soběnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545805 - Soběnov NUTS5 CZ0312545805
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 09.05.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 112 1521483
zahrada 191 118399
ovoc. sad 3 5386
travní p. 386 2759322
lesní poz les s budovou 2 42
lesní poz 741 7132061
vodní pl. nádrž přírodní 1 1406
vodní pl. nádrž umělá 10 20649
vodní pl. rybník 5 33839
vodní pl. tok přirozený 8 85091
vodní pl. tok umělý 3 4135
vodní pl. zamokřená pl. 10 25989
zast. pl. zbořeniště 2 215
zast. pl. 313 80727
ostat.pl. jiná plocha 40 14712
ostat.pl. manipulační pl. 55 56954
ostat.pl. neplodná půda 241 374075
ostat.pl. ostat.komunikace 115 206643
ostat.pl. pohřeb. 3 1883
ostat.pl. silnice 6 23720
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7444
Celkem KN 2249 12474175
Par. DKM 1470 6919580
Par. KMD 779 5554595
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. byt.dům 7
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 89
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 31
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 309
byt.z. byt 19
byt.z. garáž 7
Celkem JED 26
LV 389
spoluvlastník 514

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2015
DKM-KPÚ 1:1000 09.12.2015
KMD 1:1000 01.12.2014
DKM-KPÚ 07.05.2010 1:1000 10.05.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1826 10.12.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 15.05.2021 22:45

Aktuality

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.