k.ú.: 751685 - Soběraz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573361 - Soběraz NUTS5 CZ0522573361
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 215 1848276
zahrada 91 68830
ovoc. sad 19 56398
travní p. 118 226237
lesní poz 35 632748
vodní pl. nádrž přírodní 3 764
vodní pl. tok přirozený 8 2831
vodní pl. zamokřená pl. 1 227
zast. pl. společný dvůr 1 295
zast. pl. zbořeniště 9 1279
zast. pl. 134 69616
ostat.pl. jiná plocha 55 86378
ostat.pl. manipulační pl. 20 8124
ostat.pl. neplodná půda 16 6602
ostat.pl. ostat.komunikace 58 63855
ostat.pl. pohřeb. 1 1354
ostat.pl. silnice 12 32783
ostat.pl. zeleň 4 3744
Celkem KN 800 3110341
Par. KMD 800 3110341
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.used 14
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 1
Celkem BUD 120
LV 145
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.04.2011
S-SK GS 1:2880 1842 14.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.05.2022 14:42

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.