k.ú.: 751839 - Soběslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564401 - Soběslavice NUTS5 CZ0513564401
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 235 2543469
zahrada 165 170772
ovoc. sad 7 38747
travní p. 145 411464
lesní poz 118 524450
vodní pl. nádrž umělá 5 1516
zast. pl. zbořeniště 7 898
zast. pl. 149 68522
ostat.pl. jiná plocha 74 69147
ostat.pl. manipulační pl. 31 48441
ostat.pl. neplodná půda 20 19431
ostat.pl. ostat.komunikace 106 99577
ostat.pl. silnice 14 55698
Celkem KN 1076 4052132
Par. KMD 1076 4052132
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 74
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 28
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 144
LV 178
spoluvlastník 274

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2012
S-SK GS 1:2880 1843 10.12.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 05:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.