k.ú.: 751880 - Soběsuky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589004 - Soběsuky NUTS5 CZ0721589004
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 498 1461367
zahrada 69 68042
ovoc. sad 18 74217
travní p. 121 85618
vodní pl. tok přirozený 3 5232
zast. pl. 89 43583
ostat.pl. jiná plocha 18 6189
ostat.pl. manipulační pl. 29 15922
ostat.pl. neplodná půda 34 10032
ostat.pl. ostat.komunikace 111 39330
ostat.pl. silnice 2 10248
ostat.pl. zeleň 4 4961
Celkem KN 996 1824741
Par. KMD 996 1824741
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 55
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 83
LV 136
spoluvlastník 187

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.02.2010
S-SK ŠS 1:2880 1827 08.02.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 18.05.2022 08:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.