k.ú.: 751898 - Soběsuky u Plumlova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589896 - Plumlov NUTS5 CZ0713589896
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 301 1859337
zahrada 146 97320
travní p. 101 139760
lesní poz 6 33173
vodní pl. tok přirozený 3 6721
vodní pl. tok umělý 2 25510
zast. pl. zbořeniště 6 638
zast. pl. 180 53532
ostat.pl. jiná plocha 15 3898
ostat.pl. manipulační pl. 53 30269
ostat.pl. neplodná půda 2 3007
ostat.pl. ostat.komunikace 55 75114
ostat.pl. silnice 9 49713
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 687
ostat.pl. zeleň 56 120652
Celkem KN 936 2499331
Par. DKM 590 2309791
Par. KMD 346 189540
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 96
č.p. ubyt.zař 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 155
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 220
spoluvlastník 320

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.11.2019 1:1000 15.11.2019 *)
KMD 1:1000 19.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1834 15.11.2019 28.02.18241:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 16.05.2022 13:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.