k.ú.: 751901 - Soběšice u Sušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557099 - Soběšice NUTS5 CZ0322557099
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 59 24726
orná půda 563 3398088
zahrada mez, stráň 1 88
zahrada 309 277981
ovoc. sad 6 23576
travní p. mez, stráň 155 126047
travní p. 652 3282671
lesní poz ostat.komunikace 1 5755
lesní poz 314 4495353
vodní pl. nádrž umělá 4 10063
vodní pl. tok přirozený 10 9756
vodní pl. tok umělý 63 12524
zast. pl. společný dvůr 2 129
zast. pl. zbořeniště 1 20
zast. pl. 256 125301
ostat.pl. jiná plocha 153 149984
ostat.pl. manipulační pl. 23 78419
ostat.pl. mez, stráň 1 898
ostat.pl. neplodná půda 238 198498
ostat.pl. ostat.komunikace 96 145693
ostat.pl. silnice 39 71853
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7936
ostat.pl. zeleň 1 44
Celkem KN 2949 12445403
Par. DKM 2949 12445403
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 164
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 238
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 17
Celkem JED 41
LV 381
spoluvlastník 575

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.11.2021 nové mapování
FÚO 1:2000 01.05.1974 22.11.2021 01.01.19711:2000,
S-SK GS 1:2880 1837 01.05.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 18.05.2022 21:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.