k.ú.: 751944 - Dolní Soběšovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 568791 - Soběšovice NUTS5 CZ0802568791
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 53006
zahrada 27 13165
ovoc. sad 2 1036
travní p. 30 87754
lesní poz 6 33296
zast. pl. 38 7642
ostat.pl. jiná plocha 12 8088
ostat.pl. neplodná půda 3 7301
ostat.pl. ostat.komunikace 16 18448
ostat.pl. silnice 1 2886
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 29827
Celkem KN 171 262449
Par. KMD 171 262449
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 37
LV 63
spoluvlastník 82

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.02.2012
KM-D 1:2000 12.06.2000 22.02.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 12.06.2000 reprodukce otisku mapy z r. 1873


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 17.05.2022 15:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.