k.ú.: 752037 - Sobkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 547964 - Sobkovice NUTS5 CZ0534547964
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53151 - Jablonné nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 1123161
zahrada 174 174952
travní p. 343 972840
lesní poz 189 1125957
vodní pl. tok přirozený 43 43269
zast. pl. společný dvůr 1 278
zast. pl. zbořeniště 2 90
zast. pl. 214 41449
ostat.pl. jiná plocha 102 50511
ostat.pl. manipulační pl. 5 13735
ostat.pl. ostat.komunikace 138 68819
ostat.pl. pohřeb. 1 573
ostat.pl. silnice 20 42684
Celkem KN 1409 3658318
Par. DKM 1409 3658318
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 86
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 203
obč.z. byt 12
obč.z. garáž 6
Celkem JED 18
LV 277
spoluvlastník 460

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.04.2000
ZMVM 1:1000 31.12.1986 03.04.2000
S-SK GS 1:2880 1840 31.12.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 17.05.2022 04:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.