k.ú.: 752045 - Klepáčov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540986 - Sobotín NUTS5 CZ0715540986
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 4 1453
travní p. 132 722242
lesní poz 309 1184276
vodní pl. tok přirozený 1 289
zast. pl. společný dvůr 1 535
zast. pl. zbořeniště 2 1180
zast. pl. 91 9918
ostat.pl. jiná plocha 60 28082
ostat.pl. manipulační pl. 1 4775
ostat.pl. neplodná půda 140 88555
ostat.pl. ostat.komunikace 41 40043
ostat.pl. silnice 4 144430
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 30052
Celkem KN 807 2255830
Par. KMD 807 2255830
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 81
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 88
LV 97
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.02.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 19.02.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.05.2022 23:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.