k.ú.: 752053 - Rudoltice u Sobotína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540986 - Sobotín NUTS5 CZ0715540986
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 80041
zahrada 87 64550
travní p. 276 2535583
lesní poz 461 14148527
vodní pl. nádrž umělá 10 6574
vodní pl. tok přirozený 12 20260
vodní pl. zamokřená pl. 6 4111
zast. pl. společný dvůr 1 57
zast. pl. zbořeniště 8 1699
zast. pl. 94 44486
ostat.pl. jiná plocha 37 37129
ostat.pl. manipulační pl. 16 54551
ostat.pl. neplodná půda 220 226056
ostat.pl. ostat.komunikace 89 125801
ostat.pl. silnice 18 240670
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13170
Celkem KN 1352 17603265
GP 58 398344
Celkem ZE 58 398344
Par. KMD 1352 17603265
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 92
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 118
spoluvlastník 156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.02.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 20.02.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 18.05.2022 17:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.