k.ú.: 752061 - Sobotín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540986 - Sobotín NUTS5 CZ0715540986
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 933
orná půda 117 711670
zahrada 563 503547
travní p. 350 3761257
lesní poz 224 5764946
vodní pl. nádrž umělá 2 11627
vodní pl. rybník 1 356
vodní pl. tok přirozený 56 67056
zast. pl. společný dvůr 8 523
zast. pl. zbořeniště 4 1000
zast. pl. 502 141118
ostat.pl. jiná plocha 108 105470
ostat.pl. manipulační pl. 12 29681
ostat.pl. neplodná půda 218 494460
ostat.pl. ostat.komunikace 179 313149
ostat.pl. pohřeb. 1 4073
ostat.pl. silnice 36 93823
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6010
ostat.pl. zeleň 11 65443
Celkem KN 2396 12076142
Par. DKM 2396 12076142
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 266
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 65
bez čp/če jiná st. 70
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 493
byt.z. byt 88
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 15
Celkem JED 105
LV 541
spoluvlastník 744

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 09.11.2012
DKM 1:1000 10.10.2003
ZMVM 1:2000 04.08.1993 10.10.2003
S-SK ŠS 1:2880 1864 04.08.1993


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 28.05.2022 18:30

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.