k.ú.: 752096 - Sobotka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573493 - Sobotka NUTS5 CZ0522573493
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52074 - Sobotka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 366 2744281
zahrada 740 439762
ovoc. sad 29 107767
travní p. 103 283188
lesní poz les(ne hospodář) 1 3986
lesní poz 12 59459
vodní pl. nádrž přírodní 2 2255
vodní pl. nádrž umělá 2 69385
vodní pl. tok přirozený 45 21436
vodní pl. tok umělý 2 13012
zast. pl. společný dvůr 2 1218
zast. pl. zbořeniště 7 996
zast. pl. 1005 284005
ostat.pl. dráha 5 55606
ostat.pl. jiná plocha 177 93019
ostat.pl. manipulační pl. 37 54012
ostat.pl. neplodná půda 34 11098
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 517
ostat.pl. ostat.komunikace 213 167101
ostat.pl. pohřeb. 1 11100
ostat.pl. silnice 30 152291
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 42411
ostat.pl. zeleň 25 123356
Celkem KN 2845 4741261
Par. DKM 2845 4741261
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 21
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 30
č.p. rod.dům 662
č.p. rod.rekr 6
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 10
č.e. rod.rekr 3
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 107
bez čp/če jiná st. 79
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 992
byt.z. byt 128
obč.z. byt 4
Celkem JED 132
LV 1087
spoluvlastník 1633

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.03.2017
DKM 1:1000 23.02.2004
THM-V 1:1000 01.04.1970 23.02.2004
THM-V 1:2000 01.04.1970 23.02.2004
S-SK GS 1:2880 1842 01.04.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 28.05.2022 05:55

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.