k.ú.: 752185 - Sokolí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590266 - Třebíč NUTS5 CZ0634590266
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 274 2116424
zahrada 51 75195
ovoc. sad 7 18868
travní p. 256 781470
lesní poz les s budovou 51 2153
lesní poz 152 761352
vodní pl. tok přirozený 6 87374
vodní pl. tok umělý 3 1484
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 6
zast. pl. zbořeniště 2 136
zast. pl. 164 34242
ostat.pl. jiná plocha 29 14233
ostat.pl. manipulační pl. 1 4944
ostat.pl. neplodná půda 76 65366
ostat.pl. ostat.komunikace 61 68531
ostat.pl. pohřeb. 1 1050
ostat.pl. silnice 73 40605
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 51
ostat.pl. zamokřená pl. 1 465
Celkem KN 1210 4073949
Par. KMD 1210 4073949
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 54
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 91
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 12
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 208
LV 293
spoluvlastník 385

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2014
KM-D 1:2000 28.03.2002 12.12.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 28.03.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 23.05.2022 22:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.