k.ú.: 752193 - Sokolnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583898 - Sokolnice NUTS5 CZ0643583898
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 5 129809
orná půda mez, stráň 2 952
orná půda 1486 7647323
vinice 5 204794
zahrada 968 550051
ovoc. sad 26 76811
travní p. mez, stráň 6 16681
travní p. 139 291564
lesní poz 21 396938
vodní pl. nádrž umělá 95 52064
vodní pl. tok přirozený 219 103401
vodní pl. zamokřená pl. 1 310
zast. pl. společný dvůr 1 2517
zast. pl. zbořeniště 5 2153
zast. pl. 1047 263681
ostat.pl. dráha 11 146513
ostat.pl. foto. elektrárna 1 246283
ostat.pl. jiná plocha 317 293156
ostat.pl. manipulační pl. 49 225679
ostat.pl. mez, stráň 2 678
ostat.pl. neplodná půda 25 37412
ostat.pl. ostat.komunikace 339 467285
ostat.pl. pohřeb. 1 16510
ostat.pl. silnice 2 769
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 69629
ostat.pl. zeleň 67 102576
Celkem KN 4851 11345539
Par. DKM 4851 11345539
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 14
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 680
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 54
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 8
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 98
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 26
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1026
byt.z. byt 82
byt.z. dílna 5
byt.z. j.nebyt 4
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 24
Celkem JED 116
LV 1673
spoluvlastník 2474

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 23.06.2003
DKM-KPÚ 21.09.2001 1:2000 22.02.2002 *)
ZMVM 1:2000 01.10.1989 22.06.2003
S-SK ŠS 1:2500 1825 30.09.1989


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 17.05.2022 03:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.