k.ú.: 752321 - Solany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564729 - Děčany NUTS5 CZ0423564729
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 807 4755388
zahrada 121 81103
ovoc. sad 26 216174
travní p. 105 177616
lesní poz 26 67121
vodní pl. nádrž přírodní 6 302
vodní pl. nádrž umělá 5 3027
vodní pl. tok přirozený 208 64719
vodní pl. tok umělý 3 1621
zast. pl. společný dvůr 10 2432
zast. pl. zbořeniště 8 2178
zast. pl. 163 75987
ostat.pl. dráha 4 24653
ostat.pl. jiná plocha 49 29809
ostat.pl. manipulační pl. 34 33064
ostat.pl. neplodná půda 89 46829
ostat.pl. ostat.komunikace 95 65750
ostat.pl. pohřeb. 1 1483
ostat.pl. silnice 4 53415
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8196
Celkem KN 1767 5710867
Par. KMD 1767 5710867
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 94
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 155
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 278
spoluvlastník 488

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2013
KM-D 1:2880 19.02.2001 11.12.2013 KM-D
S-SK GS 1:2880 1843 19.02.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 18:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.