k.ú.: 752428 - Solnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576808 - Solnice NUTS5 CZ0524576808
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 587 4486068
zahrada 721 373606
ovoc. sad 12 37802
travní p. 303 899989
lesní poz les s budovou 1 86
lesní poz 74 639297
vodní pl. nádrž umělá 1 271
vodní pl. tok přirozený 32 96915
vodní pl. tok umělý 7 3291
zast. pl. společný dvůr 20 30336
zast. pl. zbořeniště 13 3657
zast. pl. 1016 317146
ostat.pl. dráha 1 14263
ostat.pl. jiná plocha 249 104259
ostat.pl. manipulační pl. 68 80506
ostat.pl. neplodná půda 27 16602
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 4742
ostat.pl. ostat.komunikace 451 409456
ostat.pl. pohřeb. 4 10322
ostat.pl. silnice 74 174425
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 32861
ostat.pl. zeleň 64 10672
Celkem KN 3729 7746572
Par. DKM 3729 7746572
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 474
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 17
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 7
č.p. rod.dům 117
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 21
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 134
bez čp/če jiná st. 90
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 45
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 979
byt.z. byt 149
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 5
Celkem JED 159
LV 1149
spoluvlastník 1751

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.11.2005 1:1000 15.02.2006 *)
DKM 1:1000 01.06.1999 přepracování na DKM
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.06.1999
Ins. A 1:1000 04.09.1931 01.06.1999
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 28.05.2022 17:55

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.