k.ú.: 752436 - Solopysky u Loun - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566152 - Domoušice NUTS5 CZ0424566152
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 340 1466874
chmelnice 126 527241
zahrada mez, stráň 1 902
zahrada 95 54458
ovoc. sad 4 12413
travní p. mez, stráň 9 22710
travní p. 178 252492
lesní poz les(ne hospodář) 5 9158
lesní poz ostat.komunikace 3 16533
lesní poz 55 3781605
vodní pl. nádrž umělá 3 6677
vodní pl. tok přirozený 28 23556
vodní pl. zamokřená pl. 13 10578
zast. pl. společný dvůr 7 2206
zast. pl. zbořeniště 8 6176
zast. pl. 146 53768
ostat.pl. dráha 7 69493
ostat.pl. jiná plocha 38 22182
ostat.pl. manipulační pl. 59 70191
ostat.pl. neplodná půda 88 106823
ostat.pl. ostat.komunikace 66 77131
ostat.pl. pohřeb. 1 1809
ostat.pl. silnice 12 60060
ostat.pl. zeleň 12 881
Celkem KN 1304 6655917
Par. KMD 1304 6655917
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 91
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 140
LV 195
spoluvlastník 282

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2011
S-SK GS 1841 11.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 18.05.2022 11:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.