k.ú.: 752444 - Sopotnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580961 - Sopotnice NUTS5 CZ0534580961
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1158 4219042
zahrada 613 454097
travní p. 1537 3349466
lesní poz les s budovou 1 102
lesní poz les(ne hospodář) 3 194204
lesní poz 347 4551028
vodní pl. tok přirozený 43 64326
vodní pl. tok umělý 6 2453
zast. pl. společný dvůr 5 154
zast. pl. zbořeniště 11 2686
zast. pl. 554 145885
ostat.pl. dráha 1 74641
ostat.pl. jiná plocha 207 77894
ostat.pl. manipulační pl. 53 34504
ostat.pl. neplodná půda 44 30563
ostat.pl. ostat.komunikace 394 283458
ostat.pl. pohřeb. 1 2451
ostat.pl. silnice 52 59561
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 14585
ostat.pl. zeleň 10 8162
Celkem KN 5058 13569262
Par. KMD 5058 13569262
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 94
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 253
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 41
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 523
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 573
spoluvlastník 791

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2013
S-SK GS 1:2880 1840 19.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 07:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.