k.ú.: 752452 - Sopřeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575666 - Sopřeč NUTS5 CZ0532575666
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 167 2942702
zahrada 190 125115
ovoc. sad 2 4066
travní p. 101 445442
lesní poz 80 1583446
vodní pl. nádrž přírodní 4 9826
vodní pl. rybník 4 895424
vodní pl. tok přirozený 14 55691
vodní pl. tok umělý 16 10738
zast. pl. zbořeniště 1 274
zast. pl. 147 78516
ostat.pl. jiná plocha 32 65235
ostat.pl. manipulační pl. 25 14825
ostat.pl. neplodná půda 2 1096
ostat.pl. ostat.komunikace 102 136562
ostat.pl. silnice 18 37006
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5973
ostat.pl. zeleň 40 140633
Celkem KN 948 6552570
Par. DKM 407 4750341
Par. KMD 541 1802229
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 144
byt.z. byt 11
Celkem JED 11
LV 237
spoluvlastník 354

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 03.10.2016
DKM-KPÚ 1:1000 02.12.2013 viz. KPÚ Žáravice
KMD 1:1000 13.06.2011
S-SK GS 1:2880 1839 13.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 07:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.