k.ú.: 752461 - Sosnová u České Lípy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562076 - Sosnová NUTS5 CZ0511562076
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 141 2360488
zahrada 163 62848
travní p. 295 488855
lesní poz les(ne hospodář) 10 218185
lesní poz 133 1842804
vodní pl. nádrž umělá 2 1017
vodní pl. tok přirozený 1 23855
vodní pl. tok umělý 11 13077
vodní pl. zamokřená pl. 3 10236
zast. pl. zbořeniště 16 3180
zast. pl. 371 92138
ostat.pl. dráha 4 55857
ostat.pl. jiná plocha 136 90071
ostat.pl. manipulační pl. 44 75838
ostat.pl. neplodná půda 20 13089
ostat.pl. ostat.komunikace 140 128181
ostat.pl. pohřeb. 1 2061
ostat.pl. silnice 18 100993
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 47037
ostat.pl. zeleň 14 12035
Celkem KN 1540 5641845
Par. DKM 1540 5641845
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 138
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 57
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 60
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
Celkem BUD 366
byt.z. byt 36
Celkem JED 36
LV 403
spoluvlastník 495

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2015
THM-G 1:2000 31.12.1977 27.11.2015 Od 1977 dle KP. Na části FUO2.
THM-G 1:2000 31.12.1967 27.11.2015 Od 1967 dle KP. Na části fotogramm. S-42. Do S-JTSK transf. 1975.
S-SK GS 1:2880 1967 31.12.1977 Od 1967 dle KP. Na části.
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1967 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 16.05.2022 13:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.