k.ú.: 752495 - Libětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 536831 - Libětice NUTS5 CZ0316536831
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 140 688197
zahrada 51 39876
travní p. 474 1952167
lesní poz 170 1555727
vodní pl. nádrž umělá 4 6173
vodní pl. tok přirozený 3 1842
vodní pl. tok umělý 56 11673
vodní pl. zamokřená pl. 1 287
zast. pl. společný dvůr 1 249
zast. pl. zbořeniště 5 667
zast. pl. 46 24542
ostat.pl. jiná plocha 21 8838
ostat.pl. manipulační pl. 14 14243
ostat.pl. neplodná půda 119 125413
ostat.pl. ostat.komunikace 51 48528
ostat.pl. silnice 13 35214
Celkem KN 1169 4513636
Par. KMD 1169 4513636
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 35
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 43
LV 79
spoluvlastník 112

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.02.2016
KM-D 1:2000 31.08.2000 12.02.2016
S-SK GS 1:2880 1837 31.08.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 25.05.2022 02:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.