k.ú.: 752517 - Sousedovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551759 - Sousedovice NUTS5 CZ0316551759
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 424 1379774
zahrada 95 69681
travní p. 273 784534
lesní poz 85 331987
vodní pl. rybník 2 18372
vodní pl. tok přirozený 5 8347
vodní pl. tok umělý 73 10587
vodní pl. zamokřená pl. 4 3334
zast. pl. společný dvůr 4 1497
zast. pl. zbořeniště 3 590
zast. pl. 151 60186
ostat.pl. jiná plocha 54 25220
ostat.pl. manipulační pl. 66 77306
ostat.pl. neplodná půda 50 18651
ostat.pl. ostat.komunikace 139 98339
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11306
ostat.pl. zeleň 6 3225
Celkem KN 1435 2902936
Par. KMD 1435 2902936
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 7
Celkem BUD 148
byt.z. byt 21
byt.z. garáž 12
Celkem JED 33
LV 213
spoluvlastník 343

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.03.2016
KM-D 1:2000 27.10.2000 17.03.2016
S-SK GS 1:2880 1837 27.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 25.05.2022 02:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.