k.ú.: 752584 - Sovadina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588393 - Bystřice pod Hostýnem NUTS5 CZ0721588393
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 1624
orná půda 454 1441362
zahrada školka 1 1135
zahrada 112 121938
ovoc. sad 2 18542
travní p. mez, stráň 3 5958
travní p. 121 306197
lesní poz 57 282866
vodní pl. tok přirozený 8 9957
zast. pl. společný dvůr 1 453
zast. pl. zbořeniště 5 542
zast. pl. 77 33605
ostat.pl. jiná plocha 37 16116
ostat.pl. manipulační pl. 1 14703
ostat.pl. mez, stráň 3 4967
ostat.pl. ostat.komunikace 269 56217
ostat.pl. silnice 6 24791
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4229
ostat.pl. zeleň 1 27
Celkem KN 1163 2345229
Par. KMD 1163 2345229
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 53
č.p. výroba 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 77
LV 152
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.04.2011
KM-D 1:2000 18.12.2000 15.04.2011
S-SK ŠS 1:2880 1830 18.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 18.05.2022 09:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.