k.ú.: 752622 - Horní Černůtky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570907 - Sovětice NUTS5 CZ0521570907
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 290 2039063
zahrada 62 54411
ovoc. sad 13 22062
travní p. 10 23798
lesní poz 18 21247
vodní pl. nádrž přírodní 5 2966
vodní pl. tok přirozený 21 7269
zast. pl. 53 30563
ostat.pl. jiná plocha 12 4389
ostat.pl. manipulační pl. 2 365
ostat.pl. neplodná půda 1 306
ostat.pl. ostat.komunikace 31 31449
ostat.pl. silnice 10 28029
ostat.pl. zeleň 8 9778
Celkem KN 536 2275695
Par. DKM 119 595648
Par. KMD 417 1680047
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 29
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 48
LV 83
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.10.2009
S-SK GS 1:2880 1841 23.10.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 07:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.