k.ú.: 752631 - Sadová u Sovětic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 573191 - Sadová NUTS5 CZ0521573191
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 274 1323936
zahrada 104 103041
ovoc. sad 1 43451
travní p. 57 128911
lesní poz 5 49064
vodní pl. rybník 3 50618
vodní pl. tok přirozený 24 13012
vodní pl. tok umělý 1 169
zast. pl. 175 74129
ostat.pl. dráha 14 30038
ostat.pl. jiná plocha 15 15812
ostat.pl. manipulační pl. 31 57493
ostat.pl. neplodná půda 24 23266
ostat.pl. ostat.komunikace 27 39148
ostat.pl. silnice 79 79799
ostat.pl. zeleň 11 30543
Celkem KN 845 2062430
Par. KMD 845 2062430
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 102
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obchod 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 171
LV 251
spoluvlastník 529

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2013
S-SK GS 1:2880 1824 26.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 07:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.