k.ú.: 752649 - Sovětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570907 - Sovětice NUTS5 CZ0521570907
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 361 1686711
zahrada 73 36627
ovoc. sad 3 21873
travní p. 115 350069
lesní poz 55 183826
vodní pl. nádrž umělá 1 1034
vodní pl. tok přirozený 16 12891
vodní pl. tok umělý 10 1628
zast. pl. společný dvůr 1 1
zast. pl. zbořeniště 2 486
zast. pl. 85 43809
ostat.pl. dráha 2 14392
ostat.pl. jiná plocha 42 19100
ostat.pl. manipulační pl. 17 53444
ostat.pl. neplodná půda 26 9631
ostat.pl. ostat.komunikace 68 47182
ostat.pl. silnice 23 42240
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 456
ostat.pl. zeleň 9 6669
Celkem KN 910 2532069
Par. KMD 910 2532069
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 76
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 145
spoluvlastník 254

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2010
S-SK GS 1:2880 1841 24.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 27.05.2022 21:23

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.